Структура

Международна

Седалището на Slow Food се намира в Бра, Италия – градът в Пиемонт, където се е родило движението. Оттук асоциацията планира и насърчава развитието на мрежата и реализирането на проекти по целия свят.

Асоциацията се координира от Международен съвет и се ръководи от Изпълнителен комитет. Изпълнителният комитет е най-висшият институционален управителен орган, като членството в него се подновява на всеки 4 години. Карло Петрини, основателят на движението 1980-те години, е президентът на Slow Food.

Национална

В някои държави Slow Food има организационни структури на национално ниво. Някои от тях са по-стари (Италия, Германия, Швейцария, САЩ, Япония Великобритания и Холандия), а други – по-нови (Бразилия, Кения и Южна Корея).

Всички те могат да вземат автономни решения, но следват политическите насоки и решения на Slow Food International. Те координират дейностите на Slow Food, подпомагат общностите, организират събития и представляват основна референтна точка за членовете си.

Местна

На местно ниво групи, известни като общности, координират дейности и организират събития в градове и местни общности по целия свят. В световен мащаб съществуват над 1500 местни структури на Slow Food.

На местно ниво групи, известни като общности, координират дейности и организират събития в градове и местни общности по целия свят. В световен мащаб съществуват над 1500 местни структури на Slow Food.

Допълнителни органи

За да реализира проектите и амбициите си, Slow Food създава следните организации:

Фондация на Slow Food за биологично разнообразие – основана през 2003 г., за да подкрепи проектите на Slow Food, които защитават хранителното биоразнообразие и традиции.

Фондация Terra Madre – основана през 2004 г., за да подпомага развитието на глобалната мрежа от хранителни общности, главни готвачи, учени и младежи, работещи за устойчива хранителна система.

Университет по гастрономически науки (УГН) – открит през 2004 г., за да обучава бъдещите специалисти по хранене.