Опазваме биологичното разнообразие

Фондацията на Slow Food за биоразнообразие координира проекти, с които се опазват местните и местните общности, които ги пазят, съхранява се хранителното разнообразие и се популяризира качествената занаятчийска храна, като се поставя специален фокус върху Глобалния юг.

Президиуми: Проекти на Slow Food, които работят с малки производители в подкрепа на производството на качествени хранителни продукти, застрашени от изчезване

Съкровищница на вкусове – он-лайн каталог на застрашени традиционни храни: плодове, зеленчуци, породи, сирена, хляб, сладкиши, сурово-сушени меса…

Пазари „Плодовете на Земята” – международна мрежа от фермерски пазари, които предлагат добра, чиста и честна храна…

Съюз на готвачите – свързва над 850 готвачи с местни малки производители на занаятчийски храни.

10000 градини в Африка – Целта е създаването на 10000 градини в целия континент; в училища, села и покрайнините на градовете.

Разказвателни етикети – Освен изискваната по закон информация, разказват цялата история на продукта