Младежка мрежа на Slow Food

Младежката мрежа на Slow Food (SFYN) обединява младите хора по света, които създават по-добро бъдеще чрез храната. Тя е група от млади ентусиасти, готвачи, активисти, студенти и производители на храни, които участват в обществения дебат по текущи проблеми и запознават младите хора със света на гастрономията. Стартирана е през 2007г.от студенти от Университета по гастрономически науки и други университети по света, заедно с млади фермери, рибари, занаятчии, готвачи и активисти. Днес мрежата е представена в много страни – от Южна Корея до Франция, САЩ и Мексико.

Чрез своите уникални събития и дейности, групите на SFYN помагат за осъзнаването на важни хранителни въпроси, като например как да изхраним хората по света, как да намалим хранителните отпадъци, устойчивото производство на храни.

Запазената марка на SFYN е форматът „Диско Супа”. Той е смел протест срещу разхищението на храна и представлява приготвяне на гигантска супа от зеленчуци, предназначени за сметището, комбинирано с музика и общуване между участниците. Тридневният Food Film Festival Amsterdam разглежда храната от всички ъгли, представя документални и игрални филми, включва и дебати и семинари. През цялата година, събитията на SFYN се провеждат по целия свят от пазари до конференции и фестивали.

Членският внос за Slow Food  е по-нисък за хора под 30 годишна възраст.