Мрежата Тера Мадре

Terra Madre е международна мрежа от хранителни общности – групи от малки производители и други, обединени от производството на определена храна и тясно свързани с географски регион.

Мрежата обединява производители на храни, рибари, животновъди, готвачи, учени,млади хора, неправителствени организации и представители на местните общности, които работят за създаването на система от добра, чиста и честна храна на местно ниво.

Мрежата Terra Madre стартира през 2004 г., за да даде глас и видимост на хората по целия свят, чийто подход към производството на храни защитава околната среда и местните общности. Първата световна среща на хранителните общности Terra Madre, проведена в Италия, събра 5000 производители от 130 страни. От 2004 г. мрежата се събира на всеки две години на световни срещаи. Национални и регионални срещи също се организират редовно по целия свят – Бразилия, Швеция, Ирландия, Холандия, Балканите, Танзания, Канада, Япония, Южна Корея и Армения.

Първата среща на мрежата от коренни общности (Indigenous Terra Madre) се проведе в Швеция през 2011 г., където се събраха представители на местните коренни общности, а второто се проведе в Шилонг, Индия, през 2015 г.

За повече информация осетете интернет страницата www.terramadre.info. На нея ще намерите хранителни общности във вашия регион и ще научите за предстоящи събития.