Slow Food в Пловдив

Проектът “Мрежа Slow Food Пловдив” на Фондация “ЛокалФууд.бг” свързва местна общност от граждани, фермери и малки производители, които допринасят за устойчиви промени в сферата на производството и консумацията на храни. Дейността стъпва на ценностите на световното движение Slow Food, което възниква като контрапункт на веригите за бързо хранене и тяхното негативно влияние върху местните традиции и култура, свързана със селското стопанство и храните. Според Slow Food всеки трябва да има право на достъп до хубава, чиста и справедливо произведена храна.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

“Мрежа Slow Food Пловдив” цели да развие и укрепи връзката между града и селото и да илюстрира органичността между тях на базата на култура за устойчиво производство и потребление на храни. Организацията гради силна и устойчива общност за местни храни, стимулирайки както бизнеса, така и гражданите. Нейна цел е също така да открие регионални храни, които могат да бъдат включени в схемите за качество на ЕС като защитено наименование за произход, защитено географско указание (ЗНП/ЗГУ) или като храни с традиционно специфичен характер.